SUPERIORFIZIO

NAŠA MISIJA

Primjenjivati dokazano sigurne i učinkovite metode i tehnike u rehabilitaciji ozljeda i boli.

Pronalazimo uzrok tegoba

Fizioterapeutskim pregledom i intervencijom pronalazimo i tretiramo uzrok, a ne posljedicu Vaših tegoba.

Olakšavamo i ubrzavamo oporavak

Provodimo fizioterapijske tretmane ozljeda i bolnih stanja čime pomažemo olakšati i ubrzati oporavak.

Sprječavamo nastanak te razvoj ozljeda i boli.

Pomažemo ojačati tijelo kroz fizioterapijske vježbe te pravovremenom intervencijom, edukacijom i savjetima  spriječiti nastanak i razvoj tegoba.

Održavamo i poboljšavamo zdravlje

Održavamo i poboljšavamo zdravlje medicinskom masažom te programima individualiziranog vježbanja.

Riješiti 90% slučajeva bez potrebe odlaska liječniku.

Smanjiti potrebu operativnih zahvata na mišićno-koštanom sustavu.

Omogućiti profesionalnu brigu o zdravlju.

Poboljšati kvalitetu života lokalne zajednice.

NAŠA VIZIJA

liječiti pokretom.

IVAN
KRPAN,

mag.
physioth.

VINKO
BOŽIĆ,

mag.
physioth.

Ivan je završio srednju medicinsku školu u Sl. Brodu, smjer fizioterapeutski tehničar, stručni studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te diplomski studij fizioterapije na Sveučilištu u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u OB Sl. Brod i u OŽB Vinkovci. U Vukovaru trenutno radi i kao vanjski suradnik na kolegiju Neurološka rehabilitacija. Također je radio kao nastavnik stručnih predmeta u Medicinskoj školi Sl. Brod.

Magistar fizioterapije sa 9 godina formalnog obrazovanja u fizioterapiji. Ivan je certificirani Bobath terapeut u rehabilitaciji odraslih te posjeduje i K-tape certifikat. Educiran je za prenatalno vježbanje s trudnicama te osteopatiju. Područje interesa mu je neurološka rehabilitacija odraslih.

Vinko je završio srednju medicinsku školu u Osijeku, smjer fizioterapeutski tehničar, stručni studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te diplomski studij fizioterapije na Sveučilištu u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u Klinici za ortopediju Lovran. Po završetku fakulteta radi u privatnoj praksi fizikalne terapije u Poreču te odrađuje edukacijski boravak u Specijalnoj bolnici za ortopediju Dr. Nemec.

​Magistar fizioterapije sa 9 godina formalnog obrazovanja u području fizioterapije. Educiran je za ultrazvučnu dijagnostiku mišićno-koštanog sustava, neurodinamiku te osteopatiju. Uže područje interesa mu je fizioterapija u ortopediji, traumatologiji te rehabilitacija sportaša.