Naša misija.

pomoći što većem broju ljudi u što kraćem vremenskom roku pružajući najbolju moguću uslugu.

1

Pronalazimo uzrok tegoba

Fizioterapeutskim pregledom i intervencijom pronalazimo i tretiramo uzrok, a ne samo posljedice Vaših tegoba.

2

Olakšavamo i ubrzavamo oporavak

Provodimo fizioterapijske tretmane ozljeda i bolnih stanja čime pomažemo olakšati i ubrzati oporavak.

3

Sprječavamo nastanak te razvoj ozljeda i boli.

Pomažemo ojačati tijelo kroz fizioterapijske vježbe te pravovremenom intervencijom, edukacijom i savjetima  spriječiti nastanak i razvoj tegoba..

4

Održavamo i poboljšavamo zdravlje

Održavamo i poboljšavamo zdravlje medicinskom masažom te programima individualiziranog vježbanja.nja.

Naše vrijednosti.

1

Usmjerenost na pacijenta

Stavljanje potreba pacijenta na prvo mjesto, dokazujući da je naša primarna briga vaš oporavak i dobrobit.

2

Izvrsnost

Težnja za najvišim standardima u skrbi, tehnikama liječenja i uslugama.

3

Profesionalizam

Provođenje svih aspekata poslovanja etički, odgovorno i s najvišom razinom profesionalnosti.

4

Integritet

Prakticiranje transparentnosti i poštenja u svim interakcijama, održavajući snažne etičke standarde.

a.

Naš tim.

Vinko Božić

MAGISTAR FIZIOTERAPIJE

Vinko je završio srednju medicinsku školu u Osijeku, smjer fizioterapeutski tehničar, stručni studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te diplomski studij fizioterapije na Sveučilištu u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u Klinici za ortopediju Lovran. Po završetku fakulteta radi u privatnoj praksi fizikalne terapije u Poreču te odrađuje edukacijski boravak u Specijalnoj bolnici za ortopediju Dr. Nemec.

​Magistar fizioterapije sa 9 godina formalnog obrazovanja u području fizioterapije. Educiran je za ultrazvučnu dijagnostiku mišićno-koštanog sustava, neurodinamiku te osteopatiju. Uže područje interesa mu je fizioterapija u ortopediji, traumatologiji te rehabilitacija sportaša.

Ivan Krpan

MAGISTAR FIZIOTERAPIJE

Ivan je završio srednju medicinsku školu u Sl. Brodu, smjer fizioterapeutski tehničar, stručni studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te diplomski studij fizioterapije na Sveučilištu u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u OB Sl. Brod i u OŽB Vinkovci. U Vukovaru trenutno radi i kao vanjski suradnik na kolegiju Neurološka rehabilitacija. Također je radio kao nastavnik stručnih predmeta u Medicinskoj školi Sl. Brod.

Magistar fizioterapije sa 9 godina formalnog obrazovanja u fizioterapiji. Ivan je certificirani Bobath terapeut u rehabilitaciji odraslih te posjeduje i K-tape certifikat. Educiran je za prenatalno vježbanje s trudnicama te osteopatiju. Područje interesa mu je neurološka rehabilitacija odraslih.

Josipa Matanić

prvostupnik FIZIOTERAPIJE

Josipa je završila srednju medicinsku školu u Osijeku, smjer fizioterapeutski tehničar i stručni studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Pripravnički staž odradila je na Zavodu za fizikalnu medicinu KBC-a Osijek, te u privatnoj praksi fizioterapije u Osijeku gdje je i zatim radila.

Prvostupnica fizioterapije sa 7 godina formalnog obrazovanja u području fizioterapije. Specijalizirana je za 3D tretman skolioza i drugih poremećaja kralježnice prema Rigo konceptu Barcelonine škole za fizioterapiju. Uže područje interesa joj je fizioterapija u ortopediji.