USLUGE

Fizioterapeutski pregled

funkcionalna procjena i izrada individualnog plana rehabilitacije

30 min
150 HRK

Fizioterapijska intervencija

fizioterapeutski pregled i tretman akutnih (svježih) bolnih stanja

45 min
200 HRK

Fizioterapijski tretman

primjena fizioterapijskih procedura u svrhu smanjenja boli

30 min
120 HRK

Fizioterapijske vježbe

individualne vježbe prema rehabilitacijskom programu

30 min
120 HRK

Dekompresijska terapija kralježnice

kontrolirana trakcija (istezanje) vratne ili slabinske kralježnice

45 min
160 HRK

Manualna terapija

masaža mekih tkiva, mobilizacija i/ili manipulacija zgloba

30 min
120 HRK

Vježbe prema Bobath konceptu

individualni pristup u neurološkoj rehabilitaciji odraslih

45 min
150 HRK

Superior masaža

opuštajuća ili podražajna terapeutska masaža

30 min
120 HRK